Regulamin głosowania online w Wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Wyborów jest Urząd Miejski Gminy (zwanym dalej: „Organizatorem”).
 2. Wszelkie prawa do Wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz przysługują Organizatorowi.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady głosowania online w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz
 4. „Biorącym udział w głosowaniu” lub „głosującym” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba, która odda swój głos online na jednego z kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz pośrednictwem strony internetowej o adresie: https://rawicz.mlodziezowa-rada.org/
 5. Biorący udział w głosowaniu, przed wzięciem udziału w głosowaniu online, musi zaakceptować niniejszy Regulamin przez zaznaczenie właściwej opcji na powyższej stronie internetowej w procesie głosowania.

§2
Zasady głosowania online

 1. Profile kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz przez Organizatora są prezentowane przez Organizatora na stronie internetowej https://rawicz.mlodziezowa-rada.org/
 2. Biorący udział w głosowaniu ma możliwość wyboru jednego z kandydatów i głosowania tylko jeden raz.
 3. Do oddania głosu na wybranego kandydata należy podać  pierwsze imię i nazwisko oraz ostanie 3 cyfry PESEL
 4. Organizator podlicza głosy internautów po zakończeniu głosowania, a wynik głosowania będą opublikowane na stronie https://rawicz.mlodziezowa-rada.org/ w dniu 10 listopada 2022 roku.
 5. Oddanie głosu w głosowaniu online jest bezpłatne.

§3
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku reklamacji związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, za pomocą której odbywa się głosowanie online lub z samym głosowaniem online, należy pisemnie lub e-mailowo skontaktować się z Organizatorem. W ciągu 7 dni roboczych Biorący udział w głosowaniu otrzyma odpowiedź zwrotną od Organizatora.
 2. Niniejszy Regulamin można utrwalić w postaci wydruku lub zapisu elektronicznego.
 3. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o działaniach Biorącego udział w głosowaniu niezgodnych z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać dane osobowe Biorącego udział w głosowaniu w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzi.